Operativní leasingJedná se o pronájem movitých věcí, po jehož skončení se předmět leasingu zpravidla vrací pronajímateli.

Smlouvu je možné uzavřít širokou nabídkou doprovodných služeb, jako: administrativní, servisní a asistenční služby, které dle požadavků klienta zahrnují vše, co v provozu snižuje náklady i nároky v péči o předmět operativního leasingu.


Platíte pouze rozdíl pořizovací ceny a zůstatkovou cenou předmětu financování.