Kontaktujte nás

Seznam potřebných podkladů

Podklady potřebné k vyřízení financování

 

Fyzická osoba nepodnikající

 • Občanský průkaz, druhý doklad totožnosti
 • Prokázání výše příjmu za poslední 3 měsíce (potvrzení o výši příjmu, výpis z BÚ)

 

Fyzická osoba podnikatel na základě živnostenského listu

 • Dvě poslední odevzdaná daňové přiznání
 • předběžné výkazy za aktuální rok
  • u jednoduchého účetnictví - výkaz o příjmu a výdajích a výkaz o majetku a závazcích,
  • u podvojného účetnictví - rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném znění

 

Firmy podnikající na základě obchodního rejstříku 

 • Výpis z účtu
 • Dvě poslední odevzdaná daňová přiznání za účetní období vč. příloh rozvahy a výkazu zisků a ztrát v plném znění
 • předběžné výkazy za aktuální rok (rozvaha a výkaz zisku a ztrát) v plném znění